In vademecum drukarskie, Wiedza

Co to jest Bękart w znaczeniu drukarskim?

(określenie gwarowe) niepełny wiersz końcowy ustępu umieszczony na początku kolumny lub łamu w kolumnie wielołamowej. Inaczej samotny ostatni wiersz akapitu, który podczas błędnego formatowania tekstu znalazł się na nowej stronie dokumentu. Określany jest też czasami nazwą wdowa (z angielskiego Widow).

Powiązanym znaczeniem wyrazem jest sierotka.

Najnowsze wpisy