Zobacz co u nas słychać

Szeryfy

Szeryfami nazywamy zakończenia znaków graficznych (liter, cyfr) niektórych krojów pisma drukarskiego w postaci łuków lub krótkich kresek. Wyróżniamy kroje pisma/czcionki szeryfowe i bezszeryfowe. Oba typy mają swoje wady i zalety. Pismo szeryfowe cechuje elegancja, nawiązanie do klasycyzmu, [...]

Spad

  Spad drukarski jest to obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji. Dzięki spadom mamy pewność że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza papieru. Na przykład aby w wizytówce uzyskać efekt zdjęcia dochodzącego do samej krawędzi należy [...]

Bękart

Co to jest Bękart w znaczeniu drukarskim? (określenie gwarowe) niepełny wiersz końcowy ustępu umieszczony na początku kolumny lub łamu w kolumnie wielołamowej. Inaczej samotny ostatni wiersz akapitu, który podczas błędnego formatowania tekstu znalazł się na nowej stronie dokumentu. Określany [...]