Zobacz co u nas słychać

Witamy nowe horyzonty

Jakiś czas temu zawitała do nas nowa maszyna – skomputeryzowana falcerka Horizon AFC-566F. Sprzęt produkcji japońskiej przyjmujemy zawsze z otwartymi rękami. Gdyby kilkanaście lat temu, gdy nasza drukarnia była jeszcze niewielką kilkuosobową firmą – ktoś powiedział nam, że złożenie [...]

Szeryfy

Szeryfami nazywamy zakończenia znaków graficznych (liter, cyfr) niektórych krojów pisma drukarskiego w postaci łuków lub krótkich kresek. Wyróżniamy kroje pisma/czcionki szeryfowe i bezszeryfowe. Oba typy mają swoje wady i zalety. Pismo szeryfowe cechuje elegancja, nawiązanie do klasycyzmu, [...]