Zobacz co u nas słychać

Co to jest czcionka?

Często błędnie używamy określenia czcionka – w odniesieniu do kroju pisma. Mówimy np. zmień tą czcionkę. Jest to pewnego rodzaju błąd, bo czcionka to tak naprawdę coś innego – jest to metalowy „stempel” z wypukłym kształtem litery. Generalnie to mówiąc czcionka – [...]

Drukarze a Ap(p)le

Myślisz, że chcemy Cię zachęcić do korzystania z urządzeń firmy z „nadgryzionym jabłkiem”? Może myślisz, że zrobiliśmy literówkę w nazwie Apple? Sprzedaliśmy się? Bynajmniej nie, ale cieszymy się, że czytasz ten tekst bo chcemy Cię uśwadomić w temacie dla nas istotnym. Chcielibyśmy przbliżyć [...]

Witamy nowe horyzonty

Jakiś czas temu zawitała do nas nowa maszyna – skomputeryzowana falcerka Horizon AFC-566F. Sprzęt produkcji japońskiej przyjmujemy zawsze z otwartymi rękami. Gdyby kilkanaście lat temu, gdy nasza drukarnia była jeszcze niewielką kilkuosobową firmą – ktoś powiedział nam, że złożenie [...]

Szeryfy

Szeryfami nazywamy zakończenia znaków graficznych (liter, cyfr) niektórych krojów pisma drukarskiego w postaci łuków lub krótkich kresek. Wyróżniamy kroje pisma/czcionki szeryfowe i bezszeryfowe. Oba typy mają swoje wady i zalety. Pismo szeryfowe cechuje elegancja, nawiązanie do klasycyzmu, [...]