Zobacz co u nas słychać

Witamy nowe horyzonty

Jakiś czas temu zawitała do nas nowa maszyna – skomputeryzowana falcerka Horizon AFC-566F. Sprzęt produkcji japońskiej przyjmujemy zawsze z otwartymi rękami. Gdyby kilkanaście lat temu, gdy nasza drukarnia była jeszcze niewielką kilkuosobową firmą – ktoś powiedział nam, że złożenie [...]

Szeryfy

Szeryfami nazywamy zakończenia znaków graficznych (liter, cyfr) niektórych krojów pisma drukarskiego w postaci łuków lub krótkich kresek. Wyróżniamy kroje pisma/czcionki szeryfowe i bezszeryfowe. Oba typy mają swoje wady i zalety. Pismo szeryfowe cechuje elegancja, nawiązanie do klasycyzmu, [...]

Spad

  Spad drukarski jest to obszar druku, który wychodzi poza krawędź ostatecznej publikacji. Dzięki spadom mamy pewność że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza papieru. Na przykład aby w wizytówce uzyskać efekt zdjęcia dochodzącego do samej krawędzi należy [...]