In Aktualności, Wiedza

Piszemy ten artykuł dla wszystkich, którzy rozpoczynają swoją przygodę z poligrafią, dla części naszych klientów a także dla naszych „uczniów drukarskich”. Macie to umieć „na blachę”. Jak się spytamy w środku nocy to A0 i A4 macie wyrecytować. Wierzymy, że ta ściąga się Wam przyda.

Formaty papieru mogą być dowolne. Powszednie stosuje się dziś tzw. formaty znormalizowane, a szczególnie przy produkcji papierów drukarskich. Formaty te dzielimy według polskiej normy PN/P-02001 na szeregi A, B, C i D. W arkuszu znormalizowanym dłuższy bok arkusza papieru równa się wielkości przekątnej kwadratu zbudowanego na podstawie krótszego boku tego arkusza.

 

Znormalizowane formaty papieru w milimetrach

A B C D
A0 841 x 1189 B0 1000 x 1414 C0 917 x 1297 D0 771 x 1090
A1 594 x 841 B1 707 x 1000 C1 648 x 917 D1 545 x 771
A2 420 x 594 B2 500 x 707 C2 458 x 648 D2 385 x 545
A3 297 x 420 B3 353 x 500 C3 324 x 458 D3 272 x 385
A4 210 x 297 B4 250 x 353 C4 229 x 324 D4 192 x 272
A5 148 x 210 B5 176 x 250 C5 162 x 229 D5 136 x 192
A6 105 x 148 B6 125 x 176 C6 114 x 162 D6 96 x 136
A7 74 x 105 B7 88 x 125 C7 81 x 114 D7 68 x 96
A8 52 x 74 B8 62 x 88 C8 57 x 81 D8 48 x 68

 

Szereg formatu A jest szeregiem zasadniczym, gdyż rozmiary jego, wynoszące 841 x 1189 ,, równe są powierzchni jednego metra kwadratowego. Jest to format A0. Przez dzielenie tego arkusza na połowę w poprzek boku dłuższego otrzymujemy pierwszy format pochodny, oznaczony symbolem A1, o wymiarze 541 x 841 mm. Przez dalsze dzielenie otrzymujemy dalsze formaty pochodne: A2, A3, A4 itd.

 

Szereg A formaty papieru. A0 = 1m2

formaty papierów seria A - szeregi

 

Recent Posts