ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych: www.imagedrukarnia.pl, którą tworzą: IMAGE ZAKŁAD POLIGRAFICZNY (NIP: 8821553744, REGON: 890568027), adres 58-250 Pieszyce, Bratoszów 24, telefon: +48 74 836 90 38, email: biuro@imagedrukarnia.pl zwaną dalej IMAGE.

IMAGE dostarcza informacji ujawnianych na tej stronie internetowej w oparciu o następujące informacje prawne Prawa autorskie © Copyright 2008 – 2018 IMAGE. Wszystkie prawa zastrzeżone.Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, ścieżki dźwiękowe, wideo i animacji danych jak również ich skład lub układ są chronione prawami autorskimi i innymi prawami ochronnymi. Ich zawartość nie może być kopiowana do celów komercyjnych lub innych, ani nie może on być wyświetlana, nawet w zmodyfikowanej wersji na innych stronach internetowych. Znak towarowy Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki towarowe wyświetlane na stronach internetowych IMAGE są chronione prawem autorskim. Treści zawarte na tych stronach wyłącznie na celu dostarczanie informacji i zgodnie z prawem nie są wiążące. Proszę sprawdzić informacje przed użyciem ich w jakikolwiek sposób.

POLITYKA WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

IMAGE gwarantuje Użytkownikom stron www prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. www.imagedukarnia.pl informuje, że używa na stronach www technologii cookies tj. plików tekstowych, tzw. ciasteczek, do rejestrowania informacji o tym, które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

CO TO TAKIEGO „COOKIES”?

Cookies są to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI „COOKIES”

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa, utrzymania Preferencji Użytkownika, utrudni korzystanie z stron www.imagedrukarnia.pl, w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.